Wil u er voor kiezen dat uw dochter of zoon volgend jaar 2020 in het Pinksterweekend het vormsel ontvangt, dan is het nu het moment om haar of hem daarvoor aan te melden.
Anders dan bij de eerste communie wordt het vormsel niet via de school georganiseerd. Het vormsel wordt gevierd in de parochie waar u woont of waar u zelf actief bij betrokken bent.
Er zijn in Sint-Amandsberg drie plaatsen waar catechese kan gevolgd worden : O.-L.-Vrouw Oude Bareel, St.-Amandus en St.-Bernadette. Deze bieden jullie,elk op hun manier, het traject van de vormselcatechese aan. Jullie worden er gegidst door het geloofsleven van de plaatselijke kerkgemeenschap. Jullie maken er op eigentijdse wijze kennis met de pijlers van ons christelijk geloof: het evangelie, liturgie, gebed, dienstbaarheid… Het is belangrijk dat u zich samen met uw kind engageert. Méér dan vroeger zijn nu ook de ouders in de vormselcatechese betrokken.
U kan uw kind aanmelden per mail via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Indien u nog vragen heeft kan u zich wenden tot het secretariaat of een medewerker van de parochie. Voor O.-L.-Vrouw Oude Bareel: vormselcatecheseoudebareel@gmail.com Voor St.-Bernadette: ps.bernadette@skynet.be Voor St.-Amandus: sintamandus.sintamandsberg@kerknet.be
Stel uw antwoord niet onnodig uit en meld uw kind zo spoedig mogelijk aan. Dit vergemakkelijkt het voorbereidingswerk voor de medewerkers. Van harte WELKOM. De aanmeldingsperiode wordt afgesloten op 15 september 2019.
Let wel, dit is géén inschrijving! Enkel een aanmelding.
Wie zich aanmeldt, zal na de zomer een uitnodiging ontvangen voor de infoavond.
Vriendelijke groeten
Namens E.H. Pastoor-moderator Johan Goedefroot De medewerkers van de vormselcatechese
AANMELDINGSFORMULIER VORMSEL 2020
Voornaam kind :………………………………………………………….
Familienaam kind :……………………………………………………….
Straat + nr :………………………………………………………………..
Gemeente : ……………………………………………………………….
Telefoon of GSM :………………………………………………………..
Huidige school : …………………………………………………………..
Geboortedatum :……………………………………………………………
0 mijn zoon 0 mijn dochter Wenst zich aan te melden voor het vormsel 2020 0 aansluitend bij O.-L.-Vrouw Oude Bareel 0 aansluitend bij Sint-Amandus 0 aansluidend bij Sint-Bernadette
Info over het doopsel van het kind : datum………………………
parochie………………………………
Info over de ouders
Naam vader : ……………………………………………………………
E-mailadres vader :…………………………………………………………
Naam moeder : …………………………………………………………….
E-mailadres moeder : ………………………………………………………
U kan het formulier afgeven op het secretariaat van uw parochie of u kunt het scannen en mailen naar het e-mailadres van de betreffende parochie.