Medewerkers

Een parochie kan alleen maar draaien dankzij de belangeloze inzet van heel veel geëngageerde vrijwilligers. Hieronder enkele “organen” van onze parochie maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die dagdagelijk het beste van zichzelf geven.

Pastoor

Johan Goedefroot
Prosper Vincentstraat 2,
9050 Ledeberg

Telefoon: 09 230 37 00
Gsm: 0478 07 72 45

Priesters

Andreas Krahnen
Gsm: 0476 99 57 03

Parochieploeg

Tegenwoordig dragen de meeste priesters de zorg over meerdere parochies. Dat is ook zo in Sint-Bernadette. Onze pastoor Johan is pastoor in zes parochies. Dit lijkt op het eerste gezicht een onmogelijke opdracht. Maar de Sint-Bernadettegemeenschap heeft vertrouwen in de talenten van àlle gedoopten.  Daarom wordt sedert vele jaren de pastorale zorg mee-gedragen door een groepje vrijwilligers. Zij vormen de parochieploeg. Dé pastor van onze parochie is dus eigenlijk ‘een ploeg’! Pastoor Johan draagt samen met die vrijwilligers de zorg over het reilen en zeilen van Sint-Bernadette.

In zo’n parochie  is er heel wat werk aan de winkel! Vormselcatechese, ziekenzorg, liturgie, rouwbegeleiding, wereldwinkel, doopsel, leerhuis, onthaal, secretariaat, koor, kerkraad, het Novacentrum,…Gelukkig kan de parochieploeg op zijn beurt rekenen op de inzet van een grotere groep enthousiaste leken, jong en oud, die de gemeenschap levendig houden. Ze doen dit allemaal geheel belangeloos. Sint-Bernadette is een vrijwilligerskerk en dat willen we graag zo houden.

Johan Goedefroot
Mia Debruyne
Koen Van Damme
Hildegard Verhegge
Kathy Debaveye
Jo Demeester
Jaak Van Vooren
Casper Steupereart

Koor

Wij kunnen ons de Sint-Bernadettegemeenschap niet voorstellen zonder ons koor! Bij ons wordt
graag en veel gezongen. Reeds meer dan 40 jaar komen jongeren en mannen en vrouwen wekelijks
samen om te zingen.

Dinsdagavond is voor meer dan 30 koorleden de repetitieavond. Van 19.30 uur tot 21 uur worden
dan liederen geoefend: meerstemmige religieuze of profane liederen van vroeger en van nu. Het
koor luistert de eucharistievieringen op van de hoogdagen en de speciale feestdagen in de parochie.
Het koor heeft het geluk in de kerk te kunnen repeteren en te beschikken over het prachtig orgel
gebouwd door Patrick Collon. Jo Demeester is de vaste begeleider. Regelmatig zingen Catherine
Knockaert, sopraan en Steven Van Cauwenberghe, bas een solopartij.
Er is een intense samenwerking met de andere medewerkers aan de liturgie.
Om de twee jaar wordt er een concert georganiseerd op de parochie.
Het koor zingt in de kerstperiode reeds jaren een straatconcert in hartje Gent met als thema ‘Noot
voor nood’ en dit voor een goed doel.

Eenmaal per jaar is er een kooruitstap met afsluitend een optreden of een Sint-Ceciliafeest op eigen
bodem.

Iedereen die sympathie voelt voor de parochie, graag zingt en regelmatig de activiteiten kan
meemaken is welkom. Wil je graag ons koor vervoegen, contacteer dan Jan Demeester, koorleider.

Jan Demeester

Kerkraad

Onze kerk moet onderhouden worden en de rekeningen horen keurig bijgehouden te worden. We mogen van geluk spreken dat er in onze parochie ‘wijze’ mensen zijn die hiervan kennis hebben. Zij dragen zorg voor het kerkgebouw en denken na over hoe dit grote huis zinvol kan worden gebruikt. Zij vormen de kerkraad (ook wel de kerkfabriek genoemd). We stellen ze je even voor:

Johan Goedefroot
Patrick De Mey
Frank De Grauwe
Albert Van Loo
Marc Brunain
Anna Vertriest