Visie

Vertellen wie we zijn of willen zijn, is niet zo eenvoudig. Wij zijn zeker mensen van deze tijd!

Dit betekent dat we niet behoren tot de stoottroepen van de heilige katholieke kerk. Niemand heeft dé waarheid in pacht! Ook wij zijn ‘gewone’ zoekende mannen en vrouwen. Wij koesteren een kwetsbaar verlangen naar zin in het leven. Men zou dit ook geloven kunnen noemen. Maar wij zijn er wel van overtuigd dat men niet op zijn eentje kan geloven, daar is geen beginnen aan. Wie zoekt naar zingeving,  heeft nood aan andere mensen. Daarom verzamelen we regelmatig op zondag  in onze kerk.  De Bernadettekerk wil een gastvrije plek zijn voor moderne zinzoekers. Een soort herberg, waar iedereen welkom is die even wil schuilen. Dit samen vieren helpt ons om de rijkdom aan zingeving van onze eigen christelijke traditie te (her)ontdekken.  Bernadette is een kleine parochiegemeenschap waar we de overtuiging koesteren dat Jezus’ boodschap niet achter ons ligt, als iets dat met man en macht moet verdedigd worden, eventueel achter gesloten deuren, maar voor ons.

Welkom dus in onze herberg, met een wijd open deur naar de wereld,  waar mensen in en uit mogen lopen.  Men stelt er geen voorwaarden.

Elke mens van goede wil is welkom:  passanten, verdwaalden, zoekers, overtuigden, …