Geschiedenis

1920 – 1930

155 huizen en 42 appartementen worden gebouwd aan de Sint-Bernadettestraat (tot 1943 de Lourdesstraat geheten). Deze nieuwe bevolkingsconcentratie doet het bisdom dromen van een nieuwe parochie.

1935

Op 8 december wordt een houten kerkje ingewijd (een loods uit Knokke-Heist). De kerkdiensten worden verzorgd door onderpastoor Bauwens van de Sint-Amandusparochie.

1936

Armand Van Hevele wordt de eigen bedienaar van het kerkje. Hij was drie jaar onderpastoor in Oostakker. Hij bouwt al vlug een eigen filmzaal: de Nova.

1950

De christengemeenschap van de wijk wordt een zelfstandige parochie. Vanuit Oostakker-Lourdes komen zusters van de Kindsheid Jesu met als eerste opdracht de zorg voor de parochiale school.

1967 – 1968

Het houten kerkje wordt vervangen door de huidige moderne kerk, naar plannen van architecten Leo Lefebure en André Platel. Tijdens de bouwwerken gaan de kerkdiensten door in de Nova. De kerk wordt ingewijd op 22 november 1969.

1973

Pastoor Van Hevele gaat op rust en wordt opgevolgd door Dries Morel. Meer dan 25 jaar werkt Dries aan de verdere uitbouw van de parochie. ‘Bernadette’ wordt gekend en bemind als frisse parochiegemeenschap, waarin velen mede-verantwoordelijkheid krijgen, binnen en buiten het kerkgebouw. Met dit delen van verantwoordelijkheid wordt meteen ingespeeld op de toekomst, waarvan men mag verwachten dat er na Dries niet langer een eigen pastoor zal zijn…

2002

In een lokaal naast de sacristie wordt – met het oog op de toekomst – een parochiesecretariaat ingericht; het wordt elke voormiddag door verscheidene ‘secretarissen’ bemand. Op het einde van het jaar gaat Dries met pensioen.

2003

In januari 2003 neemt Willy Haers, pastoor-deken van de Sint-Amandusparochie de Sint-Bernadetteparochie mede onder zijn hoede. Hij deelt de hoop van de Bernadettenaren dat hun parochie een levendige christengemeenschap mag blijven. Hij ijvert  vurig om samen met de parochieploeg en de vele medewerkers de gemeenschap recht te houden op de eerder gelegde fundamenten: samen – kritisch – dromend – actief – creatief – in beweging…