Zondagsviering

In onze kerk komen we elke week om 11.00u samen rond een grote tafel. Aan die tafel worden verhalen verteld. Iemand staat daarna recht en doet zijn best om het evangelie op het (hedendaagse) leven te leggen. Het is er vaak ook stil, zodat wie wil bidden, dit kan. En aan die tafel wordt dan voedsel voor de ziel voorgezet: brood en wijn. Er gaat geen viering voorbij, of er wordt ook  gezongen, want dit verwarmt de harten. Zo’n viering noemen we eucharistie.

Liturgie in Bernadette is altijd vrucht van groepswerk! Een viering krijgt maar vorm vanuit dialoog. Ze wordt iedere maandagvond voorbereid door een groepje mensen. Ook achter de schermen dragen nog veel meer mensen hun steentje bij.

Naast pastoor Johan kunnen wij gelukkig ook beroep doen op pater Andreas en priester Karel.

Regelmatig houden we ook gebedsdiensten. Tijdens zo’n viering gaat niet een priester voor, maar een vrouw of man uit de gemeenschap. Ook de homilie (de preek) wordt vaak gehouden door een leek. Onze gemeenschap is ervan overtuigd dat in de nabije toekomst leken meer en meer de zorg voor liturgische samenkomsten op zich zullen moeten nemen.

In Sint-Bernadette willen we ons alvast op die toekomst voorbereiden.

Gezinsviering

Minstens drie maal per jaar voorzien we een liturgische viering waarin de aandacht vooral gericht wordt op kinderen, jongeren en hun ouders. Deze vieringen worden voorbereid door een ploegje enthousiaste vrijwilligers.

Indien u een gezinsviering niet wil missen dan kan u intekenen op onze nieuwsbrief.

Doopsel

Je bent papa of mama geworden. Zo’n kindje is een wonder! Je bent er dankbaar voor. Dopen betekent  o.m. dàt vieren. Samen beloven we zorg te dragen voor dat kindje! Nieuw leven heeft immers lieve mensen nodig om op te groeien.

Meestal worden kinderen samen met andere gedoopt. Dit gebeurt steeds op een zaterdag.  Men kan er ook voor kiezen om een kindje te laten dopen tijdens de wekelijkse zondagsviering.

Een doop kan je aanvragen via pater Andreas of het secretariaat.

Eerste Communie

Voor jongens en meisjes van 6-7 jaar gaat een nieuwe wereld open. Ze doen al zo graag mee met de grote mensen. Op zo’n moment zeggen christenen hen: jij hoort erbij,  jij bent een vriend van Jezus, jij mag mee te communie gaan.

De eerste communieviering gaat bij ons steeds door op O.L.H. Hemelvaart. Het spreekt voor zich dat we samen met de gezinnen met veel zorg dit feest voorbereiden.

Mama’s en papa’s die vinden dat hun kind klaar is om zijn/haar communie te doen, melden zich tijdens de eerste maanden van het schooljaar aan bij het secretariaat.

Vormsel

Het is vandaag de dag  voor een jongen of meisje niet zo eenvoudig om te kiezen voor het vormsel. Heel wat van de klasgenoten maken die keuze immers niet. Een pluim dus voor wie in onze parochie wil gevormd worden! Het zijn meisjes en jongens die kiezen voor een wereld zoals Jezus die heeft gedroomd.

De vormselviering gaat steeds door op Pinsteren. Om dit voor te bereiden komen de kandidaat-vormelingen vooraf een 8-tal keren samen. Ook de ouders zijn telkens welkom. Deze  catechesemomenten gaan door op  zondag van 9.30u tot 10.45u, waarna de jongeren ook verwacht worden in de viering van 11u.

Het is de bedoeling dat de jongeren tijdens die vormselcatechese concreetkennismaken met allerlei facetten van onze parochiegemeenschap. Het is dus niet de bedoeling dat ze hierbij een en ander  ‘leren over’ het christelijk geloven.  Op dit belangrijke scharnierpunt van hun leven maken ze kennis met het christelijk geloof zoals het in onze parochie ‘beleefd’ wordt. Het gaat niet over be-leren, maar eerder over be-leven. Wie zijn dochter of zoon wil aanmelden voor de vormselvoorbereiding, neemt best contact op met het secretariaat en dit voor eind september.

Huwelijk

Veel mensen kiezen ervoor om als koppel door het leven te gaan. We leven graag in verbondenheid met anderen.

Het gebeurt dat mensen voor altijd en in goede en kwade dagen bij elkaar willen horen.

Wanneer twee  mensen elkaar Ja! zeggen, dan moet er gevierd worden. Wij zijn dankbaar om de Liefde!

Wie in onze kerk wil trouwen, neemt best contact op met pastoor Johan of met het secretariaat.  Men doet dit minstens een half jaar voor de grote dag, zo is er nog voldoende tijd om het huwelijk goed voor te bereiden.

Uitvaart

Sterven hoort bij het leven. Dit is een harde waarheid. Vele mensen vinden troost en steun in een gebedsdienst of een eucharistieviering. Indien je een kerkelijke (gebeds)viering wenst dan kan de begrafenisondernemer contact opnemen met het secretariaat van onze parochie om de praktische afspraken te regelen.

Een vrijwilliger van de parochie zal dan de familie bezoeken en, waar gewenst, ze bijstaan om de viering voor te bereiden.