Zondag 20 oktober starten een 20-tal vormelingen in onze kerk aan de voorbereiding van hun vormsel. Tijdens 8 sessies gaan een aantal enthousiaste parochianen het met de vormelingen hebben over het geloof in de 21e eeuw en hoe we dit concreet trachten vorm te geven binnen en buiten de muren van onze parochiekerk. Laten we hen die zondag talrijk welkom heten in onze Sint-Bernadettegemeenschap!!!