Zondag 15 december
midden de Genste winterfeesten
van 15-16.00u
Bent u welkom op

GENT ZINGT KERST
Samenzang in de Sint-Niklaaskerk

Kent u ze (nog)? Nu zijt wellekome, Maria die zoude naar Bethlehem gaan, Herders Hij is geboren, Stille nacht, Once in royal David’s city en Susa Nina….? Het zijn kerstliederen die op het programma staan van dit uurtje samen zingen.
Omdat jullie zangliefhebbers zijn, wordt er gezorgd voor een boekje met de teksten en muziek van de liederen, vaak ook meerstemmig.
We worden muzikaal ondersteund door het Sint-Bernadettekoor.

Met de medewerking van Catherine Knockaert, sopraan; Steven Van Cauwenberghe, bas; Jo Demeester, organist en Jan Demeester, koorleider.

toegang gratis

Wil dit bericht massaal doorsturen aan familie en vrienden. Dank!