De Bisschoppenconferentie van België heeft beslist
om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen vanaf komend weekend tot en met vrijdag 3 april.
Dit betekent dus in concreto voor onze kerk dat de vieringen van zondag 15/03, 22/03 en 29/03 NIET zullen doorgaan. Onze kerk zal die zondagen wel om 10.30u open zijn en dit voor persoonlijk gebed/bezinning. Ook ALLE andere bijeenkomsten (bv. vastenbezinning) gaan NIET door. Enkel vergaderingen met een zeer beperkt aantal personen kunnen doorgaan na onderling overleg. We houden jullie verder op de hoogte via de nieuwsbrief en onze website. Men zegge het voort!