Omwille van de Corona crisis zijn ALLE kerkekijke diensten, dus ook die van de Goede Week, afgelast tot minstens 19 april. Op Goede Vrijdag is onze parochiekerk wel open van 9u00 tot 11u00 voor wie dit wenst. Via de laatste nieuwsbrief verneem je hoe (radio, televisie) en wanneer je de vieringen van de Goede Week kan meebeleven.