GOEDE VRIJDAG

Graag aandacht voor ons Goede Vrijdagfilmpje, dat opgenomen werd in de parochiekerk.
Het kruis dat mensen dragen is opgevat als een korte bezinning rond het lijdensverhaal.
Men vindt het filmpje op deze link of gewoon op Youtube “Goede Vrijdag 2021” intikken en ons filmpje kiezen.
Men vertelle het voort!

PASEN

Op Pasen organiseren we een bescheiden paasviering in onze kerk rond het kruis en de paaskaars. Helemaal coronaproef! De viering zal een 20-tal minuten duren en 4 maal plaatsvinden: om 10u30, 11u00, 11u30 en om 12u00. Zoals
voorgeschreven, kunnen telkens slechts 15 personen deelnemen. Kinderen onder de 12 jaar worden niet
meegeteld en zijn dus altijd welkom.
Om deze paasbezinning goed te laten verlopen, vragen we met aandrang om je vooraf telefonisch aan te
melden
 bij ons secretariaat. Annie, Magda of Frank zullen dan aangeven om welk uur je verwacht wordt.
Telefoonnummer parochiesecretariaat : 09/259 84 97
Men kan bellen op maandag, dinsdag of vrijdag tussen 9u en 11u00.