Bij het doopsel kozen jullie ervoor om jullie kind christelijk op te voeden. Het vormsel is een vrije keuze die ouders en kind samen maken.

In de voorbereiding bieden we een traject aan waarbij jullie verder kennis maken met de pijlers van ons christelijk geloof: het evangelie, vieringen, dienstbaarheid.
Wensen jullie dat jullie kind het sacrament van het vormsel ontvangt? Dan kunnen jullie zich nu aanmelden.
De definitieve inschrijving gebeurt tijdens de info-avond.

Het vormsel gaat in 2022 door op 4 of 5 juni (Pinksterweekend)

Download het aanmeldingsformulier voor SINT-AMANDSBERG