Beste,

Wil u er voor kiezen dat uw dochter of zoon volgend in het Pinksterweekend van 2023 het
vormsel ontvangt, dan is het nu het moment om haar of hem daarvoor aan te melden.
Het vormsel wordt gevierd in de parochie waar u woont, of waar u zelf graag actief bij
betrokken bent.
De catechese kan gevolgd worden in de kerk van St.-Bernadette. Jullie worden er gegidst door het
geloofsleven van de plaatselijke kerkgemeenschap. Jullie maken er kennis met de pijlers van
ons christelijk geloof: het evangelie, liturgie, gebed, dienstbaarheid… Het is belangrijk dat u
zich samen met uw kind engageert. Méér dan vroeger zijn nu ook de ouders in de
vormselcatechese betrokken.

U kan uw kind aanmelden per mail via bijgevoegd aanmeldingsformulier.
Medewerker: c.p.demey@gmail.com
Stel uw antwoord niet onnodig uit en meld uw kind zo spoedig mogelijk aan. Dit
vergemakkelijkt het voorbereidingswerk voor de medewerkers. Ten laatste aanmelden vóór
eind oktober 2022.
Let wel, dit is géén inschrijving! Enkel een aanmelding.
Na de aanmelding krijgen jullie een uitnodiging voor een eerste samenkomst.
Vriendelijke groeten
Namens E.H. Pastoor-moderator Johan Goedefroot
De medewerkers van de vormselcatechese
Kathy en Cecile

AANMELDINGSFORMULIER VORMSEL 2023
Voornaam kind :………………………………………………………….
Familienaam kind :……………………………………………………….

P A R O C H I E
SINT-BERNADETTE

Straat + nr :………………………………………………………………..
Gemeente : ……………………………………………………………….
Telefoon of GSM :………………………………………………………..
Huidige school : …………………………………………………………..
Geboortedatum :……………………………………………………………
0 mijn zoon
0 mijn dochter
Wenst zich aan te melden voor het vormsel 2023

0 aansluiten bij Sint-Bernadette

Info over het doopsel van het kind : datum………………………
parochie………………………………
Info over de ouders
Naam vader : ……………………………………………………………
E-mailadres vader :…………………………………………………………
Naam moeder : …………………………………………………………….
E-mailadres moeder : ………………………………………………………
Adres ouders bij geboorte vormeling:

U kan het formulier afgeven op het secretariaat St.Bernadette of u kunt het
scannen en mailen naar het e-mailadres van de betreffende parochie.