Op 23/10 kwamen we samen met alle kandidaat vormelingen.

We maakten kennis met elkaar en bespraken de planning voor het komende jaar.

We leerden ook het jaarthema kennen:‘Geloven? Durven!’

Sommige kinderen mochten een stukje tekst voorlezen, dat oefenden we voor de microfoon.

Nadien volgden we samen de mis.                       

Het was een leuke eerste kennismaking!