Graag nodigen wij jullie, samen met jullie kind(eren) en familie uit voor een
kindvriendelijke viering met kinderzegen op zondag 5 februari om 11 u.
Wij vertrouwen in een korte viering de kinderen -en al onze gezinnen-
aan Gods zegen en aan Maria toe.
Aan de pasgedoopten geven wij het kaarsje met doopnaam mee.
Na de viering in de kerk worden klein en groot verwend met lekkere pannenkoekjes!
Iedereen van harte welkom !!!
parochie Sint-Bernadette