GENT ZINGT KERST: zaterdag 23 december van 15-16.00u in de St-Baafskathedraal (toegang gratis/vrije bijdrage ten voordele van v.z.w. Sivi)

Kent u ze (nog)? Nu zijt wellekome, Maria die zoude naar Bethlehem gaan, Herders Hij is geboren, Stille nacht, Once in royal David’s city en Susa Nina….?
Het zijn kerstliederen die op het programma staan van dit samenzangmoment.
Alle aanwezigen krijgen een zangboekje met de teksten en de muziek van de liederen, vaak ook meerstemmig.
De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het Sint-Bernadettekoor o.l.v.Jan Demeester en organist Jo Demeester. Een ideale activiteit voor het ganse gezin!

Van harte welkom en graag doorsturen naar zoveel mogelijk mensen. Bedankt!