Vandaag moesten we in zes verschillende groepen langsgaan voor informatie.

En dat werd verteld door de mensen van de parochie.

De eerste groep ging over de doopvont.

De tweede groep ging over de bijbel.

De derde groep ging over het altaar.

De vierde groep ging over het kruisbeeld van Jezus en over wat ze doen als iemand sterft.

De vijfde groep ging over de bouw van de kerk.

En groep zes ging over Maria en Bernadette.

Het ging dus allemaal over iets anders.

De mis was een vredesmis, er waren zelfs oud-strijders uit de oorlog.

Telkens als een oud-strijder sterft wordt de Last Post gespeeld.

Daarom hebben ze de Last Post gespeeld in de mis.

Lucas Colin