Zondag hebben we ons tijdens de catechese voorbereid voor de viering. We hebben het gehad over de 4 symbolen, namelijk vuur, water, olie en handen. Daarna was er ook nog een dankviering.

Ellen en Elana